گروه خبر:               تعداد
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی

  برگزاری ویدئو کنفرانس با حضور رئیس محترم مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، معاونین توسعه و مدیران مالی دانشگاه های علوم پزشکی
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 9:23

  برگزاری نشست مشترک معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با اعضای محترم شورای پرسنلی و رئیس محترم بیمارستان آیت ا.. روحانی
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 9:12

  برگزاری جلسه شرکتهای دارویی و مسئولین داروخانه ها با حضور معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 9:0

  ادامه برگزاری دوره های آموزشی نوین مالی در تاریخ 17 مرداد 97
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 8:49

  ملاقات عمومی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در تاریخ 16 مرداد 97
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 8:24

  برگزاری جلسه مشترک مشترک مدیریت های بودجه و مالی دانشگاه
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 8:13

  برگزاری جلسه برنامه ریزی و پیگیری پروژه های نیمه تمام دانشگاه
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 8:8

  برگزاری کارگروه تخصصی معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه های قطب یک کشور
شنبه 13 مرداد 1397 ساعت 11:44

  برگزاری دومین جلسه کمیته جذب دانشگاه
شنبه 13 مرداد 1397 ساعت 11:22

  برگزاری جلسه مناقصه واگذاری بیمه تکمیلی دانشگاه
شنبه 13 مرداد 1397 ساعت 11:18

  نشست مشترک مدیریت های بودجه و پایش عملکرد، توسعه و امور مالی دانشگاه در راستای تهیه و تدوین شناسنامه پستهای سازمانی
شنبه 13 مرداد 1397 ساعت 11:14

  برگزاری جلسه کمیسیون ماده بیست دانشگاه
شنبه 13 مرداد 1397 ساعت 11:11

  ملاقات عمومی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در تاریخ 9 مرداد 97
شنبه 13 مرداد 1397 ساعت 11:3

  برگزاری جلسه کمیته تخصص دانشگاه
سه شنبه 9 مرداد 1397 ساعت 10:4

  حضور معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل و مازندران در جلسه ویدئو کنفرانس با معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و رییس سازمان تامین اجتماعی
يك شنبه 7 مرداد 1397 ساعت 10:22

  پرداخت مبلغ کامل "بازخرید مرخصی" کارمندان بازنشسته دانشگاه در سال 96.
يك شنبه 7 مرداد 1397 ساعت 9:59

  برگزاری دوره آموزشی سایما(CIMA) ویژه همکاران امور مالی واحدهای تابعه دانشگاه، توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
يك شنبه 7 مرداد 1397 ساعت 9:48

  برگزاری جشن میلاد امام رضا(ع) توسط همکاران ارزشی و پرشور معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
يك شنبه 7 مرداد 1397 ساعت 9:39

  ملاقات عمومی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در تاریخ 2 مرداد 97
يك شنبه 7 مرداد 1397 ساعت 9:33

  نشست معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با معاون محترم رییس مرکز بودجه وزارت بهداشت
يك شنبه 7 مرداد 1397 ساعت 9:21

  حضور معاونین، مدیران و مسئولین دانشگاه در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
يك شنبه 7 مرداد 1397 ساعت 8:54

  برگزاری سی و هفتمین همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاههای علوم پزشکی کشور و سازمانهای وابسته وزارت بهداشت
سه شنبه 2 مرداد 1397 ساعت 12:34

  بازدید کمیته پایش و ارزیابی عملکرد منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت منابع دانشگاه در بیمارستان آیت ا.. روحانی
سه شنبه 2 مرداد 1397 ساعت 12:19

  ملاقات عمومی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در تاریخ 19 تیر 97
شنبه 23 تير 1397 ساعت 11:30

  برگزاری جلسه کمیته اجرایی دانشگاه در تاریخ 19 تیر 97
شنبه 23 تير 1397 ساعت 11:20

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir