فهرست

قابل توجه داوطلبان آزمون مورخ 6/4/1393 (جذب نیروی شرکتی)

با سلام و آرزوی موفقیت برای داوطلبان گرامی آزمون مورخ 6/4/1393 توجه شما را به نکات ذیل جلب می نماید

با سلام و آرزوي موفقيت براي داوطلبان گرامي توجه شما را به نكات ذيل جلب مي نمايد: 1-با توجه به بند 13/8 و 15/8 آگهي آزمون پس از اعلام اسامي ، پذيرفته شدگان آزمون علمي به ميزان 5/1 برابر مورد نياز به هسته گزينش معرفي مي شوند. لذا صرف تكميل فرم مشخصات فردي و تشكيل پرونده در گزينش و انعقاد قرارداد 89 روزه به منزله قبولي نهايي نبوده و گزينش پس از بررسي سوابق افراد با اعمال ضابطه انتخاب اصلح نسبت به اعلام اسامي نهايي داوطلبان جهت تمديد قرارداد اقدام خواهد كرد . 2-به استناد تبصره 2 ماده2 قانون گزينش كشور به لحاظ كثرت تقاضا و محدوديت ظرفيت مجوزهاي موجود ، ملاك پذيرش افراد ضابطه انتخاب اصلح خواهد بود . 3-شركت كنندگان پس از اطلاع از قبولي در آزمون علمي نسبت به دريافت فرم مشخصات فردي از طريق سايت هيأت مركزي گزينش به نشاني http:/selection.behdasht.Gov.ir و یا سایت هسته گزینش دانشگاه بابل به نشانی زیر اقدام و پس از تكميل همراه با مدارك زير شخصاً به هسته گزينش دانشگاه علوم پزشكي مربوطه مراجعه نمايند. تذكر: عدم مراجعه در تاريخ مقرر به منزله انصراف از ادامه سير مراحل گزينش و اشتغال مي باشد. مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده 1- فرم تكميل شده مشخصات فردي 2-كپي كليه صفحات شناسنامه 3-كپي كارت ملي( دوطرف كارت) 4- سه قطعه عكس پشت نويسي شده كه يك قطعه آن به فرم مشخصات فردي الصاق شود . 5-گواهي مدارك ايثارگري (خانواده معظم شهدا ، جانبازان ، ازادگان ، رزمندگان و اعضاي نيروي مقاومت بسيج و...) 6- كپي مدرك تحصيلي ( با ذكر معدل) مدارك مورد نياز جهت احتساب ملاكهاي تقدم 1-مستندات مربوطه به مقالات علمي و پژوهشي ، تأليف كتاب و... 2-مستندات مربوط به كسب رتبه هاي برتر علمي ، فرهنگي ، مذهبي و... 3-تأئيديه سوابق كاري مرتبط 4-گواهي آشنايي با فناوري اطلاعات ( مهارتهاي هفت گانه (ICDL) نشاني هسته گزينش : http://babol.selection.behdasht.gov.ir