فهرست

مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بابل اعلام کرد

مجوز استخدام 690 نفر در بیمارستان‌های بابل صادر شد

مجوز استخدام 690 نفر در بیمارستان‌های بابل صادر شد مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: مجوز استخدام 690 نفر در بیمارستان‌های بابل صادر شد.جناب آقای عیسی علیزاده اظهار داشت: جذب نیرو پیرو ارائه تشکیلات تفضیلی بیمارستان آیت الله روحانی، بیمارستان سوانح و سوختگی مرحوم میناگر انجام می‌شود. مدیر منابع انسانی دانشگاه گفت با رایزنی انجام شده از سوی دفتر منابع انسانی رئیس جمهوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 690 مجوز استخدام برای بیمارستان آیت‌الله روحانی و سوانح سوختگی گرفته شد. وی بیان داشت: تشکیلات کامل برنامه‌های بیمارستان آیت‌الله روحانی و سوانح، سوختگی به‌زودی تحویل دانشگاه شده و نیروهای مورد نیاز از بین قبول شدگان در آزمون سراسری که در 26 خرداد برگزار می‌شود، تامین می‌شود. علیزاده تصریح کرد: در سال 90 بر اساس مجوز سال 88 از سوی معاونت توسعه وزارت بهداشت و هیئت امنا مقرر شد بیمارستان روحانی راه‌اندازی شود که با انجام مصاحبه تخصصی از میان داوطلبان در مرکز مربوطه حدود 750 نفر دعوت به کار شدند. مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان داشت: در سال 89 برای نیروهای تخصصی آزمون و برای سال 90-91 برای تمام نیروها اعم از تخصصی و غیرتخصصی آزمون برگزار شد و نیروهای مورد نیاز از این طریق گزینش شدند. وی با اشاره به اینکه 30 درصد ایثارگر از بین متقاضیان جذب شدند، افزود: در بین این نیروها علاوه بر 30 درصد ایثارگر تمام نیروهای تخصصی ایثارگر که متقاضی اشتغال در دانشگاه علوم پزشکی بابل بودند نیز جذب شدند همچنین افراد زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی از افراد بی‌سرپرست و بدسرپرستی که معرفی به دانشگاه شدند را نیز مدنظر قرار داده است. علیزاده تصریح کرد: بیمارستان آیت‌الله روحانی بابل به عنوان یکی از مراکز برتر درمانی منطقه شمال در حال ارائه خدمات به مردم استان و استان‌های همجوار است. مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بابل با ابراز امیدواری از نگاه مجلس گفت: با توجه به حساسیت بخش بهداشت و درمان نگاه مثبتی که مجلس سال گذشته به بخش بهداشت و درمان داشته با رویکرد بهتر در تدوین بودجه سال 91 برای این دانشگاه با توجه به ارائه خدمات تا غرب مازندران و در بعضی از واحدهای تابعه که استان‌های همجوار را پوشش می‌دهد بودجه بیشتری دهند تا بتوانند برنامه‌های تکلیفی از سوی وزارت متبوع را به نفع احسن انجام دهند. وی از دفتر منابع انسانی رئیس جمهور و وزارت بهداشت، استانداری مازندران در جذب و ارائه تشکیلات تفضیلی بیمارستان آیت الله روحانی و سوختگی مرحوم میناگر تقدیر کرد.