فهرست

افتخار آفرینی و کسب عنوان نایب قهرمانی تیم منتخب بدمینتون بانوان دانشگاه علوم پزشکی بابل

افتخار آفرینی و کسب عنوان نایب قهرمانی تیم منتخب بدمینتون بانوان دانشگاه علوم پزشکی بابل در اولین دوره مسابقات بدمینتون کارکنان دستگاه های اجرایی استان مازندران.