فهرست

نشست مشترک معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مسئولین بیمه سینا در خصوص برطرف کردن مشکلات بیمه تکمیلی

 نشست مشترک معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مسئولین بیمه سینا در خصوص برطرف کردن مشکلات بیمه تکمیلی در ارائه خدمات ویژه  آزمایشگاهی به کارکنان محترم دانشگاه.

 سه شنبه ۲۰ آذر ۹۷