فهرست

نشست مشترک معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و دکتر فیروزجاهی در خصوص برطرف کردن مشکلات بیمه تکمیلی دانشگاه

نشست مشترک معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و دکتر فیروزجاهی در خصوص برطرف کردن مشکلات بیمه تکمیلی در ارائه خدمات ویژه آزمایشگاهی به کارکنان محترم دانشگاه در تاریخ 17 آذر 97.