فهرست

قهرمانی تیم بسیج بانوان دانشگاه علوم پزشکی بابل در مسابقات گرامیداشت هفته بسیج در دو رشته دارت و طناب کشی

قهرمانی تیم بسیج بانوان دانشگاه علوم پزشکی بابل در مسابقات گرامیداشت هفته بسیج در دو رشته دارت و طناب کشی.

 دراین سری از مسابقات:

 تیم دارت دانشگاه، متشکل ازخانم ها خدیجه مهدی پور، مولود اسلامی، زهرا حافظی  آذر نورالله زاده به مقام اول شهرستان دست یافتند.

ضمنا تیم طناب کشی دانشگاه متشکل از خانم ها ماريه صفری، مهسا عبدي، سیده مرضیه اسماعیل پور، کبری باباجان زاده، زهره کرمی نیز به مقام اول شهرستان دست یافتند.

مکان: سالن سپاه بابل

 چهارشنبه ۷ آذر ماه ۹۷