فهرست

جلسه مناقصه بیمارستان ۳۲ تختخوابی بندپی شرقی با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونت محترم توسعه و سایر مدیران و مسوولین مربوطه

جلسه مناقصه بیمارستان ۳۲ تختخوابی بندپی شرقی با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر جلالی، معاونت توسعه آقای دکتر جهانیان و سایر مدیران و مسوولین مربوطه درتاریخ 6 اذر 97 در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.

.

.