فهرست

افتخارآفرینی کارکنان جانباز و معلول دانشگاه علوم پزشکی بابل در المپیاد ورزشی کارکنان جانباز و معلول دانشگاههای علوم پزشکی کشور

افتخارآفرینی کارکنان جانباز و معلول دانشگاه علوم پزشکی بابل در المپیاد ورزشی کارکنان جانباز و معلول دانشگاههای علوم پزشکی کشور.

 به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، در این سری از مسابقات :
◀ در مسابقات تیراندازی کلاسSH1 آقای جابر صیادی به عنوان قهرمان و آقای سید محمد حسینی به عنوان نائب قهرمانی دست یافتند.
◀ درضمن درمسابقات تیراندازی بالای ۵۰سال آقای سید علی حسینیان به مقام قهرمانی دست یافتند.
◀ ضمنا آقای جواد فتحی و سرکارخانم شیرخانی به ترتیب به عنوان نائب قهرمان و مقام سوم مسابقات تیراندازی سرپرست و مربیان این سری از مسابقات دست یافتند.

◀آقای حسین عبدی نیز به مدال برنز مسابقات ۵۰ متر آزاد شنا دست یافتند.

◀ شایان ذکر است در مسابقات دارت نیز آقای علی قدوسی به مقام سوم این مسابقات دست یافتند.

سه شنبه ۲۹ آبان ماه ۹۷