فهرست

جلسه مناقصه بیمارستان ۳۲ تختخوابی بندپی شرقی با حضور ریاست محترم دانشگاه و معاونت محترم توسعه دانشگاه

جلسه مناقصه بیمارستان ۳۲ تختخوابی بندپی شرقی با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر جلالی، معاونت توسعه آقای دکتر جهانیان و سایر مدیران و مسوولین مربوطه درتاریخ 27 آبان 97 در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.