فهرست

برگزاری مراسم افتتاحیه المپیاد ورزشی کارکنان جانباز و معلول دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در ساری

برگزاری مراسم افتتاحیه المپیاد ورزشی کارکنان جانباز و معلول دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در ساری در تاریخ 24 آبان 97.

.