فهرست

نشست صمیمانه مدیر محترم توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه و رياست محترم بنياد امور ايثارگران شهرستان بابل

نشست صمیمانه مدیر محترم توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه آقای فرزاد محمدپور و رياست محترم بنياد امور ايثارگران شهرستان بابل آقای لطيفي در خصوص موضوعات مرتبط با ايثارگران محترم دانشگاه و شهرستان بابل و نیز بحث و تبادل نظر پيرامون مطالبات ايشان در راستاي موازين و دستورالعمل هاي موجود در معاونت توسعه مديريت ومنابع دانشگاه برگزار گرديد.

در اين نشست ضمن تقدير آن مقام محترم از راهبرد، مساعدت و همكاري گسترده حوزه معاونت توسعه دانشگاه، طرفین بر استمرار و احقاق مطالبات ايثارگران محترم در امتداد دستورالعمل هاي ابلاغي تاكيد نموده وخواستار التزام استمرار و بسط همكاري هاي في مابين در ادامه راه بودند.