فهرست

کسب مقام دوم تیمی، تیم دارت بانوان دانشگاه علوم پزشکی بابل در رقابت های کارکنان ادارات دولتی شهرستان بابل

کسب مقام دوم تیمی، تیم دارت بانوان دانشگاه  علوم پزشکی بابل در رقابت های کارکنان ادارات دولتی شهرستان بابل به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در تاریخ 1 آبان 97.