فهرست

برگزاری جلسه مناقصه عمومی واگذاری آشپزخانه ستاد دانشگاه

جلسه مناقصه عمومی واگذاری آشپزخانه ستاد دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل جناب آقای دکتر سید فرزاد جلالی، معاونت توسعه، معاونت دانشجویی فرهنگی و سایر مسئولین مربوطه در محل دفتر ریاست دانشگاه در تاریخ 24 مهر 97 برگزار گردید.