فهرست

ملاقات عمومی جناب آقای دکتر جهانیان، معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

در راستای " طرح تکریم ارباب رجوع " و شفافیت در پاسخگویی، ملاقات عمومی جناب آقای دکتر جهانیان، معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت ۹:۳۰ لغایت ۱۲:۳۰ با تعیین وقت قبلی امکان پذیر می باشد.

شماره تماس دفتر معاونت جهت هماهنگی: ۰۱۱۳۲۱۹۹۰۱۶