فهرست

حضور معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در فینال فوتسال جام رمضان دانشگاه علوم پزشکی بابل

در فینال مسابقات فوتسال جام رمضان دانشگاه علوم پزشکی بابل که با حضور جناب آقای دکتر جهانیان معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، جناب آقای دکتر قاسم زاده معاون محترم درمان، جناب آقای دکتر پورامیر معاون محترم دانشجویی فرهنگی و روسای محترم دانشکده پیراپزشکی و توانبخشی و سایر همکاران در سالن شهید ناظری برگزار گردید، در نهایت تیم دانشکده توانبخشی در ضربات پنالتی به عنوان قهرمانی، تیم خیرین سلامت به عنوان نائب قهرمانی و تیم معاونت دانشجویی فرهنگی به عنوان سوم دست یافتند.

در پایان مسابقات جوایز و لوح سپاس تیم ها و همکاران برگزار کننده مسابقات اهدا گردید.

.