فهرست

حضور معاونت محترم توسعه و منابع دانشگاه در مسابقات فوتسال جام رمضان

حضور معاونت محترم توسعه و منابع دانشگاه، جناب آقای دکتر جهانیان و هیات همراه در سالن شهید ناظری و نشست صمیمی با بازیکنان و برگزارکنندگان مسابقات فوتسال جام رمضان در دانشگاه علوم پزشکی بابل.