فهرست

انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل

طی حکمی از سوی دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر ایمان جهانیان به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر ایمان جهانیان به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه منصوب شد.

متن حکم  بدین شرح می باشد:

جناب آقای دکتر ایمان جهانیان

عضو هیات علمی دانشگاه

با احترام، نظر به تعهد و شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه منصوب می گردید. امید است با برنامه ریزی و تلاش بی شائبه و بهره گیری از تجربیات اساتید و کارکنان شاهد پیشرفت هرچه بیشتر آن معاونت باشیم. رشد و توسعه جدی و همه جانبه آن معاونت در چهار چوب وظایف محوله و در راستای ارتقاء کیفیت برنامه های مصوب، با تعیین سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه توسعه مدیریت و برنامهریزی منابع انسانی، بودجه ای، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی و نیز نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری جهت توسعه کمی و کیفی خدمات و ارتقای مدیریت در کلیه واحدهای تابعه از جمله انتظارات دانشگاه است .

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت اصول قانون مداری و اعتدال گرایی با هماهنگی اینجانب موفق و موید باشید.