فهرست

انتصاب رئیس اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل

روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه:
طی حکمی از سوی "دکتر علی شبستانی منفرد" معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، "مهندس مهدی علیزاده" به عنوان رئیس اداره منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی و مشاور فنی دانشگاه منصوب شد.