فهرست

برپایی میزخدمت دانشگاه علوم‌پزشکی بابل در مصلی نمازجمعه بابل

روابط عمومی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع «دانشگاه علوم‌پزشکی بابل»:
میز خدمت دانشگاه علوم‌پزشکی بابل به مناسبت هفته دولت باحضور دکترشبستانی منفرد معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، مدیران و همکاران معاون بهداشتی در مصلی نمازجمعه برگزار شد.
جمعه ۴ شهریور ۱۴۰۱