فهرست

انتصاب سرپرست مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی بابل

روابط‌عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه :
طی حکمی از سوی «دکترعلی شبستانی‌منفرد» معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل، «آقای مهدی صادقی‌آردی» به‌عنوان سرپرست مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه منصوب شدند.