فهرست

انتصاب سرپرست اداره خدمات دانشگاه علوم پزشکی بابل

روابط‌عمومی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه:
طی حکمی از سوی «دکتر علی شبستانی‌منفرد» معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل، «آقای میرزاآقا خناری» به عنوان سرپرست اداره خدمات دانشگاه منصوب شد و از زحمات «آقای امیرعموزاده» در دوران تصدی تقدیر بعمل آمد.