فهرست

اطلاعیه شماره 6 اعلام نتایج آزمون استخدامی سال 1399 دانشگاه علوم پزشکی بابل

در اجرای اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور و اعلام نتیجه اولیه آزمون استخدامی مورخ 1399/11/24 مربوط به این دانشگاه از سوی آن سازمان و پیرو اطلاعیه پنجم منتشر شده مورخ 1400/1/11 به آگاهی مشمولین تحویل مدارک آزمون استخدامی می رساند؛ افرادی که جهت برخورداری از سهمیه بومی مشمول بند الف شرایط بومی مطابق دفترچه راهنمای آزمون نبوده و بر اساس سکونت 10 سال به بالا بومی شهرستان می باشند و می خواهند براساس مفاد بند ج شرایط بومی ازسوابق تحصیلی درمقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان بعنوان تمام یا قسمتی از سابقه 10 سال سکونت استفاده نمایند، می بایست طبق هماهنگی بعمل آمده با اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل، فرم ذیل را از سایت دریافت و نسبت به تکمیل و تائید آن اقدام و سپس بارگذاری نمایند.

* جهت دریافت فرم گواهی محل اخذ مدرک تحصیلی اینجا کلیک نمایید.