فهرست

اطلاعیه شماره 5 اعلام نتایج آزمون استخدامی سال 1399 دانشگاه علوم پزشکی بابل

در اجرای اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور و اعلام نتیجه اولیه آزمون استخدامی مورخ 1399/11/24 مربوط به این دانشگاه از سوی آن سازمان و پیرو اطلاعیه چهارم منتشر شده مورخ 1400/1/10 به آگاهی مشمولین تحویل مدارک آزمون استخدامی رشته های شغلی کاردان وکارشناس بالینی فوریتهای پزشکی می رساند؛ زمان انجام سنجش شاخص توده بدنی (BMI) در این دانشگاه از ساعت 9 صبح  لغایت 12 ظهر روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 16 و 1400/1/17 به آدرس: بابل خیابان کشاورز دانشگاه علوم پزشکی پارکینگ شماره 2 سالن ورزشی کارکنان می باشد.
بدیهی است عدم حضور هر فرد در مدت زمان تعیین شده فوق به منزله غیبت و انصراف از ادامه فرآیند استخدام بوده و به افراد غایب در آزمون مذکور به هیچ وجه فرصت مجددی داده نخواهد شد.