فهرست

اطلاعیه شماره 4 اعلام نتایج آزمون استخدامی سال 1399 دانشگاه علوم پزشکی بابل

در اجرای اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور و اعلام نتیجه اولیه آزمون استخدامی مورخ 1399/11/24 مربوط به این دانشگاه از سوی آن سازمان و پیرو اطلاعیه سوم منتشر شده مورخ 1400/1/3 به آگاهی مشمولین تحویل مدارک آزمون استخدامی می رساند؛ مهلت بارگذاری مستندات مورد نیاز  از طریق سامانه به آدرس  exam.mubabol.ac.ir ، تا ساعت 24 روز جمعه مورخ 1400/1/20 تمدید گردید.