فهرست

اطلاعیه شماره یک اعلام نتایج آزمون استخدامی سال 1399 دانشگاه علوم پزشکی بابل

بدینوسیله به اطلاع آندسته از داوطلبین آزمون استخدامی سال 1399 دانشگاه علوم پزشکی بابل که بر اساس کارنامه منتشر شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور مورخ 1399/12/23 برای مرحله بررسی مدارک معرفی شده اند، می رساند:
در خصوص نحوه، زمان و مکان ارائه مدارک استخدامی به زودی از طریق همین سایت، اطلاع رسانی خواهد شد.
فلذا تا زمان انتشار آگهی مذکور از مراجعه حضوری به ستاد دانشگاه خودداری فرمایند.