فهرست

اطلاعیه سنجش وضعیت آمادگی جسمانی(تست ورزش) پذیرفته شدگان نتایج اولیه آزمون استخدامی سال 98

پیرو اطلاعیه قبلی این دانشگاه مبنی بر اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی سال 98 توسط سازمان سنجش آموزش کشور، کارشناسان فوریتهای پزشکی که در سنجش BMI حدنصاب لازم را کسب نموده اند(به شرح ذیل)، جهت سنجش وضعیت آمادگی جسمانی(تست ورزش) در روز دوشنبه مورخ  98/11/28 ساعت 9 صبح به سالن ورزشی شهید ناظری دانشگاه مراجعه نمایند.
بدیهی است تاریخ مذکور، تحت هیچ شرایطی قابل تمدید نمی باشد و عدم حضور داوطلب به منزله انصراف از طی مراحل بعدی فرآیند آزمون استخدامی می باشد.

1- علی اصغر برزگر
2- میثم دوستعلی زاده
3- آرمین رضوانی
4- حمید زنگوری
5- علیرضا قلبی