فهرست

برگزاری دومین جلسه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر عین الله زاهدپاشا از برگزاری دومین جلسه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی بابل در ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد.
دکتر عین ا.. زاهدپاشا معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل، در حاشیه دومین جلسه هیات امناء دانشگاه در سال جاری گفت: این جلسه با حضور نماینده وزیر و دبیر هیاتهای امناء، مجامع و شوراها، و اعضاى هيت امناى دانشگاه و تعدادی از مسئولین وزارتی در ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل اذعان داشت: در اين جلسه گزارش عملکرد یکساله دانشگاه  توسط دکتر جلالی رئیس دانشگاه ارائه گردید.
وی همچنین افزود: گزارشی از وضعیت مالی و پرسنلی، حسابرسی و صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ دانشگاه به اعضای هیات امناء ارائه گردید که مورد تصویب قرار گرفت.
دکتر زاهد پاشا تصریح کرد: با توجه به اینکه  گزارش حسابرسی و صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ دانشگاه علوم پزشکی بابل، حائز بهترین وضعیت (وضعیت مطلوب) ارزيابى شده بود. اعضای هیات امناء از رئیس، مسئولین و تمامی همکاران دانشگاه که در جهت دستیابی به این امر مهم تلاش نمودند تقدیر و تشکر بعمل آوردند.