فهرست

مراسم تکریم و معارفه مدیر جدید محترم امور پشتیبانی و خدمات رفاهی دانشگاه

مراسم تکریم و معارفه مدیر جدید محترم امور پشتیبانی و خدمات رفاهی دانشگاه.

در این مراسم معاونت محترم توسعه آقای دکتر زاهدپاشا از زحمات و تلاش های جناب آقای بیژن احمدزاده ، در طول دوران مسئولیت، تقدیر و تشکر به عمل آورده و همچنین آقای مهندس تقی زاده نیز به عنوان مدیر جدید امور پشتیبانی و خدمات رفاهی دانشگاه معارفه گردیدند.

شنبه ۳۰ آذر ۹۸