فهرست

نشست مشترک تشکلهای دانشجویی با معاونتهای توسعه مدیریت و منابع و فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه؛
در این دیدار صمیمی که باحضوردکتر پورامیر معاون محترم فرهنگی ودانشجویی و دکتر زاهدپاشا معاون محترم توسعه و مدیران مجموعه آنان برگزار گردید،هریک از دانشجویان به بیان نظرات وپیشنهادات خود پرداختند که از مهمترین مسائل مطرح شده، تخصیص اعتبار واقعی به معاونت در ابتدای هر سال، مساعدت بیشتر به بودجه های برنامه های فوق برنامه و..
در پایان جلسه نیز معاون توسعه دانشگاه ضمن ابراز خرسندی از حضور در بین دانشجویان وانتقادهای سازنده آنان، به تشریح وضعیت اقتصادی کشور ودانشگاه وعدم همکاری های لازم  بیمه های درمانی درجهت وصول مطالبات و مشکلات مالی پیشرو پرداخت، و در ادامه تصریح کرد که همکاری معاونت توسعه با معاونت فرهنگی‌ و دانشجویی درموقعیت فعلی همیشه مناسب بوده و این همکاری ها بیشتر ازاین هم خواهد شد.