فهرست

اعلام اسامی نهایی پذیرفته شدگان و زمان مصاحبه آزمون جذب نیروی ماما و فوریتهای پزشكی از طریق موسسه کارآفرینان آوا سلامت

 اطلاعیه اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون جذب نیروی ماما و فوریتهای پزشكی 

***********************************************************

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون جذب نیروی ماما و فوریتهای پزشكی و زمان برگزاری مصاحبه، از طریق سایت موسسه کارآفرینان آوا سلامت اعلام گردیده است.

پذیرفته شدگان جهت کسب اطلاعات لازم به سایت موسسه مذکور به آدرس: https://avasalamat.org مراجعه نمایند.