فهرست

قدردانی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از آزادگان شاغل در حوزه معاونت توسعه دانشگاه

قدردانی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از آزادگان شاغل در حوزه معاونت توسعه به مناسبت سالروز بازگشت شکوهمندانه آزادگان سرافراز به میهن اسلامی.

 یکشنبه ۲۷ مردادماه ۹۸