فهرست

پیگیری معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، در خصوص مطالبات دانشگاه علوم پزشکی بابل از سازمانهای بیمه گر

پیگیری معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آقای دکتر زاهدپاشا، در خصوص مطالبات دانشگاه علوم پزشکی بابل از سازمانهای بیمه گر (مدیر عامل بیمه سلامت استان و رییس اسناد پزشکی تامین اجتماعی استان)