فهرست

اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون جذب کمک پرستاری بصورت شرکتی درتاریخ 1397/6/23

اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون جذب کمک پرستاری بصورت شرکتی درتاریخ 1397/6/23

پذیرفته شدگان محترم با دردست داشتن مدارک ذیل :

  1. سه قطعه عکس 4*3
  2. اصل شناسنامه
  3. اصل کارت ملی
  4. اصل کارت پایان خدمت (برای آقایان)
  5. آخرین مدرک تحصیلی
  6. کارت عضویت درصورت عضویت درهلال احمر ، بسیج ویا......

ازتاریخ دوشنبه 1398/2/9 لغایت یکشنبه 1398/2/15 (به جز روزهای پنجشنبه وجمعه) فرصت دارند خود رابه هسته گزینش دانشگاه معرفی نمایند.

* بدیهی است درصورت عدم کسب شرایط احراز ازنظر هسته گزینش وحراست دانشگاه و تاییدیه طب کار،  به ترتیب وبراساس اولویت نمره اخذ شده، بادرنظر گرفتن سهمیه مورد نظر (ازنظر ایثارگری، جنسیت) ازنفرات بعدی جهت مراحل بعدی گزینش دعوت بعمل خواهد آمد.

*** جهت مشاهده اسامی پذیرفته شدگان آزمون جذب کمک پرستاری بصورت شرکتی در تاریخ 23 شهریور 1397 اینجا کلیک نمایید.***