فهرست

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز مسابقات ورزشی دهه فجر کارکنان دانشگاه

 مراسم اختتامیه و اهدای جوایز مسابقات ورزشی دهه فجر کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل در سالن ورزشی شهید مهرزاد ناظری.