فهرست

برگزاری جشن ایام الله دهه فجر باحضور صمیمانه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

 برگزاری جشن ایام الله دهه فجر باحضور صمیمانه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آقای دکتر جهانیان و سایر مدیران و کارکنان در محل حوزه معاونت.

چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه ۹۷