فهرست

مراسم کلنگ‌زنی بخش ۱۲تختخوابی کموتراپی مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی‌بابلسر

مراسم کلنگ‌زنی بخش ۱۲تختخوابی کموتراپی مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی‌بابلسر با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون درمان، رئیس بیمارستان شهید رجایی بابلسر و سایر مسئولین. 

به منظور افزایش مساحت و کیفیت‌درمان برای بیماران مبتلا به سرطان، به همت خیر محترم مهندس طالب‌پور.

 چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه ۹۷