فهرست

امور تایمکس

 

نام و نام خانوادگی :  سکینه بزرگی                        
               
 سمت :   کارگزین (مسئول امور مرخصی ها و گواهی ها)
 
   مدرک تحصیلی :   دیپلم
   
   تلفن مستقیم :   ۰۱۱۳۲۱۹۴۷۳۱
        
تلفن داخلی :   ۱۰۷۵

   
- صدور گواهی کار کارکنان در هر ماه 
- صدور گواهی های غذا، کارانه، مسکن، هزینه البسه و هزینه مهد کودک 
- صدور گواهی و نامه های مربوط به دفترچه بیمه کارکنان و نیروهای طرحی
- صدور نامه اعلام ذخیره مرخصی استحقاقی در هر سال
- تنظیم نامه و لیست خط سیر (ماموریت همکاران) در هر ماه 
- تنظیم نامه های مربوطه برای درخواست کنندگان استفاده از مرخصی بدون حقوق- نیمه وقت

 

 

نام و نام خانوادگی :  سیده معصومه آقایی 
                 سمت :  کارگزین
    مدرک تحصیلی :  کارشناسی مدیریت بازرگانی
       تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۴۷۳۱
         تلفن داخلی :  ۱۰۷۵

- انجام امور کارکنان قراردادی و نیروهای حجمی اعم از مرخصی، ماموریت و کلیه مکاتبات و امور اداری مربوطه
- مکاتبات لازم جهت بازنشستگی کارکنان قراردادی 

 

نام و نام خانوادگی :  مهندس آتنا براری   
               
 سمت :   کارشناس امور رایانه
    مدرک تحصیلی :   کارشناسی مهندسی کامپیوتر
   
   تلفن مستقیم :   ۰۱۱۳۲۱۹۴۷۳۱
        
تلفن داخلی :    ۱۰۷۵

- پشتیبانی سامانه تردد کارکنان
- انجام امور تایمکس ستاد و واحدهای تابعه
- اعلام مرخصی استفاده شده و مانده سالیانه کارکنان
- اعلام تایید مرخصی ساعتی، اداری، استحقاقی، استعلاجی و ماموریت