فهرست

مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

 

نام و نام خانوادگی :  حسن علیزاده افروزی
             
   سمت :  مدیر امور مالی
 
  مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
         
     تلفکس :  ۰۱۱۳۲۱۹۴۶۴۷
  
      تلفن داخلی :  ۲۱۸

آقای علیزاده

         سوابق کاری :
                           مسئول پذیرش، صندوق، ترخیص و اسناد پزشکی مرکز فاطمه الزهرا(س) (سال ۷۲ الی ۷۸)
                           - حسابداری مرکز فاطمه الزهرا(س) (سال ۷۸ الی ۸۴)
                           - مسئول مالی مرکز فاطمه الزهرا(س) (سال ۸۵ الی ۹۲)
                           - مسئول مالی ستاد مرکزی دانشگاه (سال ۸۶ الی ۸۹)
                           - معاون مدیر مالی دانشگاه (سال ۸۹ الی ۹۲)
                           - مدیر مالی دانشگاه (سال ۹۲ تا کنون)

-----------------------------------------------------
شرح ماموریت و وظایف مدیر امور مالی:

_ نگهداری و تنظیم حسابها
_ تهیه گزارشات مالی مدیریتی
_ تهیه و تدوین صورت های مالی
_  نظارت بر وصول به موقع درآمدها
_ نظارت بر عملکرد مالی و واحدهای تابعه
_ پیگیری و بروزرسانی مانده حسابهای سنواتی
_ شرکت در جلسات تخصیص، مناقصات، مزایده و ....
_ اطلاع و کنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضاء های مجاز
_ اعمال نظارت بر اجرای قوامین و مقررات حاکم بر عملیات مالی موسسه
_ نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی های موسسه