فهرست

مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

 

نام و نام خانوادگی :  بیژن احمدزاده
                 سمت :  مدیر امور پشتیبانی و رفاهی 
 
  مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
               تلفکس :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۵۶۸
         تلفن داخلی :  ۴۴۰

         سوابق کاری :
                           - مدیر امور آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی رامسر
                           - مسئول کمیته انضباطی و تخلفات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی رامسر
                           - مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه
                           - رئیس اداره امور عمومی دانشکده پرستاری و مامایی بابل
                              - مدیر بیمارستان شهید رجایی بابلسر
                             - مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه 

-------------------------------------------------------------------------------
شرح ماموریت و وظایف مدیر امور عمومی و فنی:

- تدوین برنامه عملیاتی سالیانه امور پشتیبانی دانشگاه
- برنامه ریزی وسیاست گذاری و انجام کلیه امور اجرایی در جهت تامین و تهیه کالا و خدمات مورد نیاز برای کلیه واحد های دانشگاه
- برنامه ریزی و ساماندهی امور دبیرخانه ای ،اتوماسیون اداری، تلفنخانه و پایگاه اطلاع رسانی در جهت طرح تکریم ارباب رجوع
- برنامه ریزی جهت مشارکت بخش غیر دولتی در فرایند های قابل واگذاری
- ارتقاء و بهبود روش های اجرا و مستند سازی امور به صورت مکانیزه
- تشکیل کمیته ها و کارگروه های تخصصی در امور خدمات پشتیبانی
- هماهنگی با واحد های درون بخشی برای پیشبرد برنامه های مرتبط
- نظارت بر امور واگذاری خدمات به بخش غیر دولتی در واحد های تابعه
- محاسبه هزینه و قیمت تمام شده خدمات پشتیبانی
- نظارت و ارزیابی بر نحوه عملکرد شرکت های طرف قرارداد بر اساس چک لیست های مربوطه