فهرست

امور تایمکس

 

نام و نام خانوادگی :  سکینه بزرگی                        
               
 سمت :   کارگزین (مسئول امور مرخصی ها و گواهی ها)
 
   مدرک تحصیلی :   دیپلم
   
   تلفن مستقیم :   ۰۱۱۳۲۱۹۴۷۳۱
        
تلفن داخلی :   ۲۵۹

 
- صدور گواهی کار کارکنان در هر ماه 
- صدور گواهی های غذا، کارانه، مسکن، هزینه البسه و هزینه مهد کودک 
- صدور گواهی و نامه های مربوط به دفترچه بیمه کارکنان و نیروهای طرحی
- صدور نامه اعلام ذخیره مرخصی استحقاقی در هر سال
- تنظیم نامه و لیست خط سیر (ماموریت همکاران) در هر ماه 
- تنظیم نامه دریافت حق الزحمه پس از بررسی، جهت دریافت هزینه محرومیت از مطب
- تنظیم نامه های مربوطه برای درخواست کنندگان استفاده از مرخصی بدون حقوق- نیمه وقت

 

 

نام و نام خانوادگی :  خانم بابائی                 
               
 سمت :   کارگزین (مسئول امور تایمکس)
 
   مدرک تحصیلی :   کارشناس مدیریت برنامه ریزی و آموزشی
   
   تلفن مستقیم :   ۰۱۱۳۲۱۹۴۷۳۱
        
تلفن داخلی :   ۲۵۹

 
- انجام امور تایمکس ستاد و واحدهای مربوطه
- اعلام مرخصی استفاده شده و مانده مرخصی سالانه کارکنان
- اعلام تایید مرخصی ساعتی، اداری، استحقاقی ، استعلاجی و ماموریت کارکنان