فهرست

معاون مدیر امور مالی دانشگاه

 

 

نام و نام خانوادگی : جواد حسین زاده  
                 سمت : معاون مدیر مالی
    مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  
      تلفن مستقیم :   ۰۱۱۳۲۱۹۴۶۴۷
         تلفن داخلی :   ۲۸۲
       

           آقای جواد حسن زاده 

------------------------------------------------------------------------
شرح ماموریت و وظایف معاون مدیر مالی دانشگاه:

_ همکاری با مدیر محترم  امور مالی جهت اجرای امورات روزانه
_ همکاری با مدیر محترم امور مالی جهت ارائه پاسخ به سازمانهای نظارتی
_ شرکت در جلسات استعلامات و کمیته تخصیص و سایر در ذیحساب مدیر مالی
_ دریافت اطلاعات و تکمیل فرم های مربوطه به اسناد خزانه اسلامی و ارائه به خزانه
_ تهیه تراز و صورتهای مالی سالانه جهت ارائه به حسابرسان و خزانه معین استان و دیوان محاسبات