فهرست

روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی :  حسین آقاجان نژاد
               
 سمت :  دبیر شورای مدیران 
                   مسئول روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع

   
مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
       
تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۳۱ 
        
تلفن داخلی :   ۲۷۹     

 
         سوابق کاری :  
                       - قائم مقام دانشگاه علمی کاربردی بابل (۹۷ -۹۳)
- مشاور ارشد ریاست دانشگاه علمی کاربردی بابل (۹۷ -۹۳)
- معاونت آموزشی دانشگاه علمی کاربردی بابل
- معاونت پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی بابل
- مدرس دانشگاههای آزاد، پیام نور ، غیرانتفاعی، علمی کاربردی
- مدیریت گروه در : گروه مدیریت و خدمات اجتماعی، حقوق و صنعت 
- دبیر شورای حل اختلاف و ارشاد دانشگاه علمی کاربردی بابل  
- مسئول دبیرخانه شورای آموزشی دانشگاه
- مسئول کارآفرینی دانشگاه  و    .....

 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------
- دبیر شورای مدیران - واحد معاونت توسعه ومنابع دانشگاه علوم پزشکی بابل 
- کارشناس امور اداری حوزه معاونت توسعه ومنابع دانشگاه علوم پزشکی بابل 
- مسئول طرح تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی بابل
- مسئول روابط عمومی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

- کارشناس واحد رفاهی دانشجوئی دانشگاه آزاد واحد بابل (مدت ۳ سال) 
 
 
- نظارت و مدیریت امور مربوط به تشریفات و پذیرایی مهمانان داخلی و خارجی
- ارائه گزارش عملکرد حوزه معاونت توسعه، پس از اخذ از مدیران مربوطه جهت درج در سایت و کانال
- آگاه ساختن پرسنل از فعالیت حوزه معاونت توسعه از طریق سایت و کانال
- فراهم نمودن زمینه لازم به منظور برقراری ارتباط و تفاهم بین مسئولان و معاونت توسعه
- هماهنگی رابطین مدیریت ها به منظور جمع آوری اخبار و تصاویر جهت انتشار
- نقد، بررسی و تحلیل بازتاب فعالیت های حوزه معاونت از پرسنل
- برنامه ریزی و فراهم کردن تسهیلات لازم جهت ملاقات با معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
- ترتیب مصاحبه های اختصاصی با مدیران
- مشارکت و همکاری در برگزاری سمینارها و گردهمایی های تخصصی حوزه معاونت توسعه
- مسئول کانال و سایت حوزه معاونت توسعه
- حضور در جلسات جهت تهیه گزارش و تصاویر جهت مستندسازی و درج در کانال و سایت معاونت توسعه