فهرست

تماس با ما

آدرس : مازندران، بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت توسعه مدیریت و منابع

تلفکس : ۰۱۱۳۲۱۹۹۰۱۶  

کد پستی : ۴۷۷۴۵-۴۷۱۷۶

کانال تلگرام : moavenat_tmm@

ایمیل : toseeh@mubabol.ac.ir