فهرست

معاون مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی

 

نام و نام خانوادگی :  ابراهیم حلالخور                                           
               
  سمت :  معاون مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی 
    مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
      تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۹۱۰۸ 
         تلفن داخلی :  ۱۰۳۷
        

------------------------------------------------------------------------------------------
شرح ماموریت و وظایف معاون مدیر توسعه مدیریت و منابع انسانی:

- اخذ و بررسی نیازهای اختصاصی نیروی انسانی واحدهای تابعه در مشاغل مختلف و تعیین اولویت های جذب نیرو بر مبنای سیاست های کلان کشور ابلاغی از سوی وزارت متبوع
- تهیه و تنطیم شیوه نامه ها و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مسئولین ذیربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید
- ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه کارکنان دانشگاه
- مهیا سازی و سازوکارها و تدوین شیوه نامه برگزاری آزمون استخدامی و آگهی مربوط
- انجام امور استخدام و صدور احکام کارکنان غیر هیئت علمی و اعضاء هیئت علمی
- انجام امور اداری مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
- انجام امور اداری مربوط به انتصاب، انتقال، ترفیع، مرخصی، ماموریت، اعمال مدرک تحصیلی، ارزشیابی و صدور و تمدید احکام استخدامی و قراردادها
- بررسی درخواست های بازنشستگی کارکنان، پیش از موعد، از کار افتادگی، استعفا، مشاغل سخت و زیان آور و انجام مراحل قانونی مربوط
- مدیریت تردد کارکنان
- مدیریت اسناد و پرونده های پرسنلی
- مشارکت در امور مرتبط با کمیته طبقه بندی مشاغل دانشگاه
- مستندسازی و تعیین فرآیندها، شاخص ها و ابزارهای نظارتی در حوزه مربوطه
- مشارکت در طرح های تحقیقاتی کاربردی مرتبط با منابع انسانی