فهرست

آمار و فناوری اطلاعات

 

نام و نام خانوادگی :  مهندس رویا رمضانی                 
             
   سمت :  کارشناس امور رایانه
   
مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر   
 
    تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۲۰۰۴۶۲ 
      
  تلفن داخلی :  ۱۰۴۱

مهندس رمضانی

- بروز رسانی و پشتیبانی سرور و نرم افزارهای جامع پرسنلی، تشکیلات، بازنشستگی و آموزش ضمن خدمت 
- پشتیبانی سامانه های جامع منابع انسانی، تشکیلات، آموزش ضمن خدمت و مهندسی مشاغل وزارت بهداشت
- پشتیبانی سامانه مدیریتی جامع ارزشیابی، آموزش و فیش حقوقی دانشگاه
- مدیریت وب سایت معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
- انجام امور نرم افزاری و سخت افزاری قابل انجام در
داخل واحد
- رابط IT معاونت توسعه

 

نام و نام خانوادگی :  مهندس محمد سیف اله زاده            
             
   سمت :  کارشناس امور رایانه
   
مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر  
 
    تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۳۱ 
      
  تلفن داخلی :  ۱۰۴۱

 

- پشتیبانی و بروز رسانی سامانه و سرور اتوماسیون اداری دانشگاه 
- رابط IT معاونت توسعه

 

نام و نام خانوادگی :  ام البنین عباسی            
             
   سمت :  کارشناس آمار، مسئول نقل و انتقالات دانشگاه
   
مدرک تحصیلی :  کارشناسی مدیریت بازرگانی  
 
    تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۲۰۰۴۶۲ 
      
  تلفن داخلی :  ۱۰۴۱

خانم عباسی

- پاسخ به نامه های آماری ارسالی از وزارتخانه، استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ... 
- جمع آوری اطلاعات آماری مورد نیاز جهت امور ارجاع شده از سوی مقام مافوق 
- کلیه فرآیندهای مربوط به نقل و انتقالات و مامور به خدمت کارکنان شاغل در دستگاهها دولتی

- همکاری در تهیه گزارش عملکرد سالانه بر اساس گزارشات آماری و اطلاعات مربوط به نیروی انسانی 
- تهیه و تنظیم اطلاعات آماری به واحد بودجه جهت اتخاذ تصمیم های مدیریتی توسط مدیریت و همچنین امور مالی جهت پاسخگوئی به بازرسان 
- جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به (مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، بازنشستگان، مامورین و انتقالی، افراد جدیدالاستخدام)