فهرست

دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی :  مهندس محمد فلاح
                 
سمت :   مسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع
    مدرک تحصیلی :   کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
               تلفکس :   ۰۱۱۳۲۱۹۹۰۱۶
         تلفن داخلی :   ۱۲۲۰

- هماهنگی کار و برنامه های روزانه و هفتگی معاون و مدیر توسعه
- برنامه ریزی وقت های ملاقات معاون توسعه
- برنامه ریزی و تنظیم کلیه جلسات با معاون توسعه
- رسیدگی و پیگیری نامه های ارباب رجوع
- پاسخگویی به مراجعین دفتر معاونت توسعه

 

 

نام و نام خانوادگی :  ناصر نصری
                 سمت :  راننده
    مدرک تحصیلی :  دیپلم
              تلفکس :   ۰۱۱۳۲۱۹۹۰۱۶
        تلفن داخلی :    ۱۲۲۰

- راننده معاونت