.

 نام و نام خانوادگي:

 آقای دکتر ایمان جهانیان

 سمت:

معاون توسعه مدیریت و منابع

 تخصص:

 پست الكترونيكي:

 شماره تماس:

 4-01132199592   

 فكس:

01132199016  

 شماره  داخلي:

     

 204

شرح ماموریت و وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع:

 -  برنامه‌ریزی و اجرای کلیه امور اداری، مالی، پرسنلی، بودجه ای و پشتیبانی در چارچوب سیاست‌های مصوب

 - هدایت و نظارت بر حسن اجرای کلیه مصوبات و بخشنامه‌های اداری، مالی، استخدامی، رفاهی و بودجه‌ای ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح

 -  برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای حفظ، نگهداری، تجهیز و نوسازی امکانات فیزیکی دانشگاه

 -  تایید ابلاغ و احکام پرسنلی مدیران و کارکنان دانشگاه و واحدهای تابعه

 - نظارت و هدایت بر روند جذب، استخدام و آموزش کارکنان

 - تایید و صدور دستور پرداخت‌های مالی بر اساس ضوابط مالی و قوانین جاری

 - نظارت بر حسن انجام کليه امور خریدهای تدارکاتی، تجهیزاتی و خدماتی

 - نظارت  بر انجام مکاتبات و حفظ و نگهداری اسناد

 - برنامه‌ریزی و اقدام لازم به منظور حفظ حقوق و منافع دانشگاه در انجام امور مالی و معاملاتی

 - برنامه‌ریزی، پشتیبانی و نظارت بر ارائه خدمات رفاهی کارکنان دانشگاه

 - ايجاد يك سيستم ارزيابي عملكرد جامع از طريق تدوين شاخص ها و استاندارد هاي هم جهت با اهداف عالي دانشگاه و سنجش ميزان بهبود عملكرد واحد ها و تعيين ميزان بهره وري دانشگاه ازمنابع انساني دراختيار

 - اجراي برنامه تحول اداري و تکریم ارباب رجوع در سيستم اداري دانشگاه و واحدهای تابعه

 - پیش بینی و برنامه ریزی بودجه دانشگاه و مبادله تفاهم نامه بودجه ای با واحدها

 - نظارت و کنترل روند درآمد های وصولی و هزینه ها در راستای ارتقاء بهره وری سیستم

 - سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و توانمند سازی کارکنان با توجه به اهداف عالیه وزارت متبوع

 - مطالعه،برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام طرح های عمرانی دانشگاه

 - برنامه ریزی برگزاری مناقصات و نظارت بر انعقاد قراردادها بر اساس قوانین مربوطه

 - همکاری و تعامل با سازمان های اجرایی و نظارتی از جمله دیوان محاسبات،سازمان بازرسی و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir