واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذای مورد نیاز دانشجویان و پرسنل دانشگاه( آگهی مناقصه ، شرایط عمومی مناقصه، پیشنهاد قیمت)
 واگذاری امور حمل و نقل معاونت بهداشتی سال 94( آگهی مناقصه ، شرایط عمومی مناقصه)
 واگذاری امور حمل و نقل و سرویس دهی و جابجائی کارکنان دانشگاه در انجام امور محوله اداری درون شهری و برون شهری و خارج از استان( آگهی مناقصه ، شرایط عمومی مناقصه ، قرارداد خام- آژانس 94)
 تهیه و توزیع البسه بیمارستانی بصورت کیف بهداشتی( آگهی مناقصه ، شرایط عمومی مناقصه)
 

تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران ، دانشجویان و کارکنان مراکز آموزشی و درمانی  شهید یحیی نژاد ( آگهی مناقصه ، شرایط عمومی مناقصه ، توجیهات و آمار) 

 

تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران ، دانشجویان و کارکنان مراکز آموزشی و درمانی  شهید بهشتی ( آگهی مناقصه ، شرایط عمومی مناقصه ، توجیهات و آمار) 

 

تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران ، دانشجویان و کارکنان مراکز آموزشی و درمانی آیت اله روحانی ( آگهی مناقصه ، شرایط عمومی مناقصه  ) 

 مزایده فروش دستگاه رادیولوژی شیمادزو( آگهی مناقصه )

تجدید مناقصه خرید خدمات گروه پرستاری به صورت نفر ساعت ( آگهی تجدید مناقصه ، شرایط عمومی مناقصه ، پیوست یک ، آنالیز پرداخت ، شرایط مناقصه ) 
 واگذاری امور خدمات بیمه مکمل درمانی کارکنان  و افراد تحت تکفل ، دانشگاه و واحد های تابعه ( شرایط عمومی ، شرایط اختصاصی)
 خرید خدمات گروه پرستاری به صورت نفر ساعت ( آگهی مناقصه ، شرایط عمومی مناقصه ، پیوست یک ، آنالیز پرداخت ، شرایط مناقصه ) 
 واگذاری امور خدمات بیمه مکمل درمانی کارکنان  و افراد تحت تکفل ، دانشگاه وواحد های تابعه(شرایط عمومی ,شرایط اختصاصی)
 خرید تعداد 10 ( ده ) دستگاه میز فانتوم و 40 ( چهل ) دستگاه میز لابراتوار دندانپزشکی (آگهی ,شرایط عمومی ,مشخصات فنی)
 تکمیل عملیات اجرایی ساختمانی ، تاسیساتی وبرقی پارت 203 پروژه دانشکده پیراپزشکی(آگهی,شرایط عمومی ,پیشنهاد قیمت)
  واگذاری امور مربوط به باغبانی و فضای سبز پردیس دانشگاه و خوابگاه خواهران و ...(آگهی,شرایط عمومی ,پیشنهاد قیمت)
 

انجام امور خدمات لنژری (رختشویخانه ) نظافت رفت و روب مرکز آموزشی و درمانی شهید یحیی نژاد(آگهی)(فرم پیشنهاد قیمت)(فرم شرایط عمومی)

 واگذاری امور حمل و نقل معاونت بهداشتی (آگهی)(شرایط عمومی)(نمونه قرارداد)

  خرید 380 دستگاه رایانه به همراه سایر ملزومات و تعداد یکصد دستگاه نوت بوک(آگهی)(فرم پیشنهاد قیمت)(فرم شرایط عمومی)

 واگذاری امور تغذیه و سلف سرویس در مراکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی - شهید بهشتی -    شهید یحیی نژاد(pdf)(شرایط عمومی آیت الله روحانی)(شرایط عمومی شهید بهشتی)(شرایط عمومی شهید یحیی نژاد)
 

واگذاری امور حمل و نقل و سرویس دهی و جابجائی کارکنان دانشگاه در انجام امور محوله اداری و درون شهری و برون شهری و خارج از استان(پیوست 1)(پیوست 2)

 آگهی شرایط عمومی و اختصاصی بیمه مکمل کارکنان دانشگاه (pdf)
  آگهی مناقصه اجرای پروژه مقاوم سازی سایت شتابدهنده شماره 2 مرکز شهید رجایی بابلسر ( pdf )(پیوست1) و     (پیوست 2) (پیوست 3)
مزایده فروش خودروهای دانشگاها ( متن آگهی )(شرایط عمومی) و (فرم پیشنهادقیمت)(همه فایلها rar )
اصلاحیه قرارداد واگذاری  داروخانه مرکز آموزشی و درمانی کودکان امیرکلا ( pdf )
 تهیه لوازم و تجهیزات پست 20 کیلو ولت مرکز آموزشی و درمانی کودکان امیرکلا  ( pdf )(پیوست1) و (پیوست 2)
 واگذاری واحد داروخانه مرکز آموزشی و درمانی کودکان امیرکلا ( pdf )(پیوست1) و (پیوست 2)
 تکمیل اتاق های جانبیVIP سالن آمفی تاتر امام علی (ع) و محوطه سازی برابر طرح و نقشه( pdf )(پیوست1) و (پیوست 2))
واگذاری امور تغذيه و سلف سرويس ستاد مركزي دانشگاه (pdf  )

واگذاری خدمات اموررختشویخانه و نظافت و روفت و روب بخش ھا و واحدھاي مرکزآموزشی و درمانی شھید یحیی نژاد

 واگذاری امور حمل و نقل و سرویس دهی و جابجائی کارکنان معاونت بهداشتي( pdf ) و (پیوست1)
 شرايط عمومي و اختصاصي مناقصه بيمه مكمل كاركنان  دانشگاه  (pdf  )

  آگهي مناقصه واگذاري عمليات اجرايي ساختمان آموزشي دانشكده دندانپزشكي (pdf  ) و (پیوست1)

آگهي مناقصه واگذاري امور حمل و نقل و سرويس دهي كاركنان ( pdf  ) و (پیوست1) و (پیوست 2)

 آگهي مناقصه واگذاري عمليات اجرايي ساختمان آموزشي دانشكده دندانپزشكي (pdf  ) و (پیوست1)
 آگهي مناقصه واگذاري امور حمل و نقل و سرويس دهي كاركنان ( pdf  ) و (پیوست1) و (پیوست 2)
 تمديد مزايده واگذاري سي تي اسكن بابلسر  (pdf) و (پیوست1) و (پیوست 2)

واگذاري خدمات عمومي    (pdf) و (پیوست شماره 1) و (پیوست شماره2)

اجرای کلیه خدمات تهیه ، نگهداری پخت و توزیع سه وعده غذای اصلی و میان وعده ها برای پرسنل ، دانشجویان ، پزشکان و بیماران و ... شستشو و نظافت و ضد عفونی و سمپاشی آشپزخانه ، انبار ، سردخانه ها و... (پیوست 1)، (یحیی نژاد 1)، (یحیی نژاد2)، (یحیی نژاد3) و (بهشتی 1)، (بهشتی 2)، (بهشتی 3) و (روحانی 1)، (روحانی 2) 

آماده سازی – تجهیز و راه اندازی و ارائه خدمات تشخیصی بخشCT  SCAN مركز آموزشي و درماني شهيد رجايي بابلسر  (پیوست 1) و  (پیوست 2)

 خرید سیستم دوزیمتری سایت شتابدهنده ی بیمارستان شهید رجائی بابلسر (pdf)  و (پیوست شماره 1)  و (پیوست شماره 2)  
 آماده سازی – تجهیز و راه اندازی و ارائه خدمات تشخیصی بخش MRT  (pdf)  و (پیوست شماره 1)  و (پیوست شماره 2)     
  102/89 __ خرید سیستم تجهیزاتی دوزیمتری مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهید رجایی بابلسر(pdf) (پيوست شماره 1)(پيوست شماره 2)  

آماده سازی – تجهیز و راه اندازی و ارائه خدمات تشخیصی روتین و تخصصی بخش MRI (pdf) (پيوست شماره 1)(پيوست شماره 2)  

امور مربوط به تعمير و نگهداري سيستم تاسيساتي و ميكانيكي ستاد مركزي دانشگاه  (pdf) ,(فرم شماره 1) 

اجراي پروژه عمليات ساختماني ، تاسيساتي ، ميكانيكي پارت چهارم دانشكده پزشكي با 45 درصد پيشرفت فيزكي  (pdf) ,(فرم شماره 1) 

واگذاري امور حمل و نقل و سرويس دهي و جابه جايي كاركنان دانشگاه در انجام امور محوله اداري و درون شهري و برون شهري و خارج از استان  (pdf) ,(فرم شماره 1) 
واگذاري امور حفاظت فيزيكي ( نگهباني ) مركز آموزشي و درماني شهيد بهشتي ، آيت الله روحاني ، كودكان اميركلا (مرحوم شفيع زاده ) ، 17 شهريور مرزيكلا  (pdf) ,(فرم شماره 1) 
واگذاري امور سلف سرويس و تغذيه بيمارستان آيت الله روحاني (pdf) ,(فرم شماره 1) 
واگذاري امور سلف سرويس و تغذيه بيمارستان شهيد بهشتي  (pdf) ,(فرم شماره 1) 
واگذاري امور سلف سرويس و تغذيه بيمارستان شهيد يحيي نزاد (pdf) ,(فرم شماره 1) 
مديديت خدمات امور عمومي و پشتيباني ( گروه ب ) مراكزستادي (pdf) ,(فرم شماره 1) 
مديديت خدمات امور عمومي و پشتيباني ( گروه الف  ) مراكز بيمارستاتي (pdf) ,(فرم شماره 1) 
 اجراي كليه خدمات طبخ و توزيع غذاي دانشجويان ,  كاركنان در سلف سرويس مركزي دانشگاه  (pdf) ,(فرم شماره 1) 
تجهیز و راه اندازی بخش های آنژیوگرافی ، جراحی قلب باز ، کتتریسم ، آی سی یو جراحی قلب و... به صورت سهم مشارکت (pdf) ,(فرم شماره 1)
مطالعه و اجراي پرو‍ژه سايت شتابدهنده مركز پزشكي و پرتو درماني شهيد رجايي بابلسر (pdf) ,(فرم شماره 1)
 ليست ماشين هاي مزايده اي دانشگاه و واحدهاي تابعه ( مرحله 2 ) (pdf) , ( پيوست )
واگذاری تعداد 32 دستگاه اتومبیل اسقاطی ( اوراقی ) و قابل نقل و انتقال و پلاک گذاری شامل جیب صحرا ، لندرور پاژن ، آمبولانس مزدا ، پژو آردی ، پیکان وانت ، مینی بوس فیات ، اتوبوس 911 ، نیسان وانت ، پیکان پژو ، پاترول سواری و ... را از طریق مزایده (pdf)(پيوست شماره 1) , .(پيوست شماره 2).,(پيوست شماره 3).
 واگذاری بخشي از امور حمل و نقل معاونت بهداشتي  ( pdf) 

 واگذاری اجرای پروزه ساختمانی و تاسيساتي ساختمان اداري و بخش جراحي دندانپزشكي بابل(pdf)(پيوست شماره 1).

 واگذاری اجرای پروزه ساختمانی به همراه تاسیسات  فاز 3 مسجد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بابل (pdf)
 واگذاری اجرای پروژه ساختمانی , تاسیساتی فاز (سوم) مسجد مرکزی دانشگاه (pdf)
 واگذاری داروخانه بیمترستان آیت الله روحانی به صورت اجاره (pdf)
 واگذاری خرید 97 دستگاه کولر اسپلیت(pdf)
 واگذاری امور تغذیه و سلف سرویس مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی(pdf)
 واگذاری امور رخشویخانه ونظاغت و رفت و روب مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نزاد (pdf)
 واگذاری امور تغذیه و سلف سرویس مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نزاد (pdf)
 واگذاری امور تغذیه و سلف سرویس ستادمرکزی دانشگاه (pdf)
 
 
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir